TTD Logo
Dasa Sahitya
CodeNo Description
KD00001 Srinivasana Samsthuti
(Bombay sisters)
KD00002 Srinivasana Vaibhava
(M.L.Vasantakumari)
KD00003 Haridasu Kanda Srinivasa
(Subramanya Swamiji)
KD00004 Tirumaleya Cheluva
(Vani Jayaram)
KD00005 Murunamagala Muruti
(Bombay Sisters)
KD00006 Srinivasa Tattva
(Beluru Sisters)
KD00007 Bhalire Tirumalaraya
(R.K.Srikantam)
KD00008 Govinda Mitayi
(Ratnamala Prakash)
KD00009 Govinda Ganamrita
(Bhadragiri Achyata Das)
KD00010 Srinivasa Darsana
(Bombay Sisters)
KD00011 Haridasa Ganasudha
(G.Balakrishna Prasad)
KD00012 Venkatana Vaibhava
(Charumati Ramachandran)
KD00013 Srinivasa Stuti Sowrabha
KD00014 Seshagiri Dore
(Subramanya Swami)
KD00015 Ramadarsana
(Rajkumar Bharati)
KD00016 Gopiya Bhagya
(Vedavati Prabhakara Rao)
KD00017 Lakshmi Srinivaseeyam
(Puttur Narasimha Nayak)
KD00018 Ramakrishnaru
(Sasidhar Koti)
KD00019 Dasoham Tava Dasoham
(N.R.Prashanth)
KD00020 Endukambeno Ninna
(N. Ramachandra Rao, N.C.Sreedevi)
KD00021 Srinivasa Dayanidhe (Manjula Gururaj
KD00022 Srinivasa Kalayana
(Sashidhar Koti, N.R. Prashanth, N.C.Sreedevi, Deepika Pandurangi)
KD00023 Srinivasa Kalayana
(Sashidhar Koti, N.R. Prashanth, N.C.Sreedevi, Deepika Pandurangi)
KD00024 Vithalayya Vitthalaya
(Sashidhar Koti, N.R. Prashanth, N.C.Sreedevi, Deepika Pandurangi)