Main Temple
Darshan
Sevas
Festivals
Other Places To Visit
  HOME > TTD Board > Activities > Religion > SV Recording Project > Audio Cassettes - Dasa Sahitya
  Audio Cassettes - Dasa Sahitya
 
 
Code No Description
KD00001 Srinivasana Samsthuti (Bombay sisters)
KD00002 Srinivasana Vaibhava (M.L.Vasantakumari)
KD00003 Haridasu Kanda Srinivasa (Subramanya Swamiji)
KD00004 Tirumaleya Cheluva (Vani Jayaram)
KD00005 Murunamagala Muruti (Bombay Sisters)
KD00006 Srinivasa Tattva (Beluru Sisters)
KD00007 Bhalire Tirumalaraya (R.K.Srikantam)
KD00008 Govinda Mitayi (Ratnamala Prakash)
KD00009 Govinda Ganamrita (Bhadragiri Achyata Das)
KD000010 Srinivasa Darsana (Bombay Sisters)
KD000011 Haridasa Ganasudha (G.Balakrishna Prasad)
KD000012 Venkatana Vaibhava (Charumati Ramachandran)
KD000013 Srinivasa Stuti Sowrabha
KD000014 Seshagiri Dore (Subramanya Swami)
KD000015 Ramadarsana (Rajkumar Bharati)
KD000016 Gopiya Bhagya (Vedavati Prabhakara Rao)
KD000017 Lakshmi Srinivaseeyam (Puttur Narasimha Nayak)
KD000018 Ramakrishnaru (Sasidhar Koti)
KD000019 Dasoham Tava Dasoham (N.R.Prashanth)
KD000020 Endukambeno Ninna(N. Ramachandra Rao, N.C.Sreedevi)
KD000021 Srinivasa Dayanidhe (Manjula Gururaj
KD000022
KD000023
Srinivasa Kalayana (Sashidhar Koti, N.R. Prashanth, N.C.Sreedevi, Deepika Pandurangi)
KD000024 Vithalayya Vitthalaya (Sashidhar Koti, N.R. Prashanth, N.C.Sreedevi, Deepika Pandurangi)

BACK